Delårsrapport Q2 2024

Bactiguard Holding AB (publ) publicerade sin delårsrapport för andra kvartalet tisdagen den 16 juli 2024 klockan 07:00 CET.

Med anledning av detta arrangerar Bactiguard en audiocast på engelska för investerare, analytiker och media klockan 11:00 CET, där vd Christine Lind presenterar rapporten och svarar på frågor tillsammans med CFO Patrick Bach.

Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Bactiguards teknologi

Bolagets unika teknologi är baserad på ett ultratunt ädelmetallytskikt som förhindrar bakterier från att fästa och bilda biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguards infektionsförebyggande lösningar minskar patienters lidande, räddar liv och avlastar sjukvårdsresurser. De bekämpar också antibiotikaresistens, ett av de allvarligaste hoten mot global hälsa och modern medicin.

Syfte

Att skapa en mer hälsosam värld genom att förebygga infektioner.

Vision

Att bli global vårdstandard när det gäller att förebygga infektioner relaterade till medicintekniska produkter.

Mission

Att vara den främsta partnern för ledande medtechföretag och tillsammans förändra hälso- och sjukvården i grunden och förbättra den globala hälsan.

Kärnvärden

 • Respekt
 • Förtroende
 • Transparens
 • Prestation

Bactiguard är att syftesdrivet bolag med en stark företagskultur som grundar sig i fyra kärnvärden. Dessa kärnvärden är integrerade i Bactiguards syfte att skapa en mer hälsosam värld genom att förebygga infektioner och är en förutsättning för att vi ska uppnå våra mål.

Bactiguard som investering

Ambitionen är att bli en lönsam kunskaps och specialistorganisation vilket är en förutsättning för att kunna uppnå våra finansiella, strategiska och hållbarhetsmål.

 • 19
  Sep 2024

  Bactiguard presenterar på Pareto Securities Annual Healthcare Conference i Stockholm

 • 24
  Oct 2024

  Kvartalsrapport 1 juli – 30 september 2024

 • 19
  Nov 2024

  Bactiguard presenterar på SEB Healthcare Seminar i Stockholm

Mediakontakt & Investor Relations

 • Nina Nornholm

  Nina Nornholm

  Head of Corporate Communication & Investor Relations

  +46 70 855 0356